لیلا ترک زاده

درباره من

دکتر لیلا ترک زاده
image

دانشیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

اینجانب در سال۱۳۶۲ در استان اصفهان متولد شدم. تحصیلات متوسطه را سال 1376 در رشته ریاضی-فیزیک آغاز نموده و در سال ۱۳۷۹ دیپلم متوسطه را اخذ نمودم. سال ۱۳۸۰ با شرکت در کنکور سراسری به عنوان دانشجوی رشته ریاضی کاربردی دانشگاه اصفهان پذیرفته شدم و در سال ۱۳۸۴ از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شدم. سال۱۳۸۶، در رشته ریاضی کاربردی، گرایش آنالیز عددی دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شدم و سال ۱۳۸۸ با مدرک کارشناسی ارشد فارغ التحصیل گردیدم. شروع به تحصیل مقطع دکتری اینجانب سال ۱۳۸۹ و اتمام آن دیماه ۱۳۹۳ در دانشگاه علم و صنعت ایران و تحت نظر استاد راهنما پروفسور مالک نژاد می باشد. علاقه مندی‌های مطالعاتی و تحقیقاتی بنده عبارتند از: - روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی(معادلات انتگرال، معادلات با مشتقات جزئی) و تصادفی - کاربرد موجک ها در علوم مهندس...

محقق گوگل

(1403/4/23)

استنادات

412

h-index

13

i10-index

22

مؤلفین همکار

6

اسکوپوس

(1403/4/25)

استنادات

305

مقالات

41

h-index

11

مؤلفین همکار

21

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1389-1393

دکتری تخصصی

علم و صنعت ایران

1386-1388

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران

1380-1384

کارشناسی

اصفهان

تجارب

1393-ادامه دارد

هیات علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

نرم افزاز لاتکس و زی پرشین

پیاده سازی روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل

اولویت های پژوهشی

ریاضیات صنعتی و محاسباتی، مدل سازي و شبیه سازي عددي

کاربرد موجک ها در علوم مهندسی و مدیریتی

روش هاي عددي حل معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات انتگرال، معادلات با مشتقات جزئی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/23
Digital barrier options pricing: an improved Monte Carlo algorithm
Mathematical Sciences(2016)
^کاظم نوری*, 9011314001, 9012314002, ^لیلا ترک زاده
Investigation of the behavior of the fractional Bagley-Torvik and basset equations via numerical inverse Laplace transform
ROMANIAN REPORTS IN PHYSICS(2016)
^کاظم نوری*, سعید الهی مهر, ^لیلا ترک زاده
Operational Matrix of Fractional Integration Based on the Shifted Second Kind Chebyshev Polynomials for Solving Fractional Differential Equations
MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS(2015)
^کاظم نوری*, خسرو مالک نژاد, ^لیلا ترک زاده
Study on multi-order fractional differential equa- tions via operational matrix of hybrid basis functions
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY(2017)
خسرو مالک نژاد*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
Study on Application of Hybrid Functions to Fractional Differential Equations
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE(2017)
^کاظم نوری*, Dumitru Baleanu, ^لیلا ترک زاده
Existence results of solutions for some fractional neutral functional integro-differential equations with infinite delay
Advances in Differential Equations and Control Processes(2018)
^کاظم نوری*, 9111521002, ^لیلا ترک زاده, باقر کرامتی
Existence result for a class of functional integral equations via the measure of non-compactness and applications
ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS(2019)
^لیلا ترک زاده*
Improved Euler–Maruyama Method for Numerical Solution of the Ito Stochastic Differential Systems by Composite Previous-Current-Step Idea
MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS(2018)
^کاظم نوری*, 8911314001, ^لیلا ترک زاده
Modified stochastic theta methods by ODEs solvers for stochastic differential equations
COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION(2019)
^کاظم نوری*, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
Existence and uniqueness of solutions for a class of functional-integral equations with fractional derivative and time-dependent delay
JOURNAL OF NONLINEAR FUNCTIONAL ANALYSIS(2018)
^کاظم نوری*, 9111521002, باقر کرامتی, ^لیلا ترک زاده
Two High Order Iterative Methods for Roots of Nonlinear Equations
PUNJAB UNIVERSITY JOURNAL OF MATHEMATICS(2019)
^کاظم نوری*, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
Hybrid Legendre functions to solve differential equations with fractional derivatives
Mathematical Sciences(2018)
^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده, ^سعید محمدیان سمنانی
Operational Matrix Approach for Second‑Order Matrix Differential Models
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE(2019)
^کاظم نوری*, سمانه پنجه علی بیک, ^لیلا ترک زاده
Study on split-step Rosenbrock type method for stiff stochastic differential systems
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS(2020)
^کاظم نوری*, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
Solvability of some nonlinear integro-differential equations of fractional order via measure of noncompactness
JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY OF MATHEMATICAL EDUCATION SERIES B-PURE AND A PPLIED MATHEMATICS(2020)
9221521001, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
Numerical approximation of the system of fractional differential equations with delay and its applications
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2020)
^کاظم نوری*, مرجان نظری, ^لیلا ترک زاده
Chaos in a stochastic cancer model
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2020)
9611434005, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
Solving the stochastic differential systems with modified split-step Euler-Maruyama method
COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION(2020)
^کاظم نوری*, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
An iterative algorithm for robust simulation of the Sylvester matrix differential equations
Advances in Difference Equations(2020)
^کاظم نوری*, سمانه پنجه علی بیک, ^لیلا ترک زاده, Dumitru Baleanu
The explicit approximation approach to solve stiff chemical Langevin equations
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2020)
9711521001, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
The Dynamical Behaviors of Beck’s Column and Two-Link Robot Arm via Generalization of the Sylvester Matrix Equations
ROMANIAN JOURNAL OF PHYSICS(2021)
9611521001, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
Numerical method for pricing discretely monitored double barrier option byorthogonal projection method
AIMS Mathematics(2021)
^کاظم نوری*, 9911521008, Dumitru Baleanu, ^لیلا ترک زاده
Investigation on Ginzburg-Landau equation via a tested approach to benchmark stochastic Davis-Skodje system
AEJ - Alexandria Engineering Journal(2021)
^کاظم نوری*, 9711521001, Dumitru Baleanu, ^لیلا ترک زاده
Solving a System of Fractional-Order Volterra-Fredholm Integro-Differential Equations with Weakly Singular Kernels via the Second Chebyshev Wavelets Method
Fractal and Fractional(2021)
9811521001, ^لیلا ترک زاده*, ^کاظم نوری, امین جاجرمی
Investigation of Numerical Behavior of the Ginzburg-Landau Equation and Davis-Skodje System via the Modified Euler Approach
ROMANIAN JOURNAL OF PHYSICS(2021)
^لیلا ترک زاده*
Stochastic Epidemic Model of Covid-19 via the Reservoir-People Transmission Network
CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA(2022)
9911521008, ^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری*, Dumitru Baleanu
Analytical Solution of Electromagnetic Force on Nanofluid Flow with Brownian Motion Effects Between Parallel Disks
IJE International Journal of Engineering(2022)
9711521002, داود دومیری گنجی- استاد راهنما دوم, ^لیلا ترک زاده*, ^کاظم نوری
Numerical behavior of nonlinear duffing equations with fractional damping
ROMANIAN REPORTS IN PHYSICS(2021)
^لیلا ترک زاده*
Improvement of Split-Step Forward Milstein Schemes for SODEs Arising in Mathematical Physics
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING(2022)
9711521001, ^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری*
Convergence and Stability of a Split-Step Exponential Scheme Based on the Milstein Methods
Symmetry-Basel(2022)
^لیلا ترک زاده*, 9711521001, Sanda Micula, ^کاظم نوری
Simulating systems of Itˆo SDEs with split-step (\alpha; \beta)-Milstein scheme
AIMS Mathematics(2023)
9711521001, ^لیلا ترک زاده*, Dumitru Baleanu, ^کاظم نوری
Stability analysis and system properties of Nipah virus transmission: A fractional calculus case study
CHAOS SOLITONS & FRACTALS(2023)
Dumitru Baleanu, 9718451002, ^لیلا ترک زاده*, 9711521001, امین جاجرمی, ^کاظم نوری
مدل تقریب بهینه و تصمیم گیری با وجود ریسک مدل در بازارهای مرتبط با اختیارات
Journal of Decisions and Operations Research(2022)
^لیلا ترک زاده*
An approximate method for solving optimal control problems with Chebyshev cardinal wavelets
Iranian Journal of Operations Research(2021)
9618451001, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
Balanced-Euler Approximation Schemes for Stiff Systems of Stochastic Differential Equations
FILOMAT(2022)
9711521001, ^لیلا ترک زاده*, ^کاظم نوری
Chebyshev Cardinal Wavelets for Nonlinear Volterra Integral Equations of the Second Kind
Mathematics Interdisciplinary Research(2022)
9618451001, ^لیلا ترک زاده*, ^کاظم نوری
An efficient numerical approach for solving nonlinear Volterra integral equations
Computational Methods for Differential Equations(2023)
9618451001, ^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری*
HYBRID FUNCTIONS APPROACH FOR FREDHOLM INTEGRAL EQUATION OF THE FIRST KIND
Journal of Nonlinear Functional Analysis (Scopus)(2023)
9618451001, ^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری*
Solving Abel's equations with the shifted Legendre polynomials
Computational Methods for Differential Equations(2023)
9811521002, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده*
Analytical and numerical investigation of stochastic differential equations with applications using an exponential Euler–Maruyama approach
COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS(2023)
9711521001, ^لیلا ترک زاده*, ^کاظم نوری
Investigation of hybrid nanofluid SWCNT–MWCNT with the collocation method based on radial basis functions
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2023)
9711521002, ^لیلا ترک زاده*, داوود دومیری گنجی, ^کاظم نوری
Mean‑square convergence analysis of the semi‑implicit scheme for stochastic differential equations driven by the Wiener processes
Mathematical Sciences(2023)
^لیلا ترک زاده*
Solving system of first kind integral equations via the Chebyshev collocation approach
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2023)
^لیلا ترک زاده*
رهیافت چندجمله ای های مانتس لژاندر برای معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری
هشتمین کنگره بین المللی ریاضیات و کاربردها(2016-01-21)
^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
کاربرد چندجمله ای لژاندر مرتبه کسری انتقال یافته برای حل معادلات دیفرانسیل کسری غیرخطی
سیزدهمین سمینار بین المللی معادلات دیفرانسیل، سیستم های دینامیکی و کاربردها(2016-07-13)
9311615002*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
حل عددی معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری هامرشتاین با استفاده از توابع بلاک پالس پیراسته
The 6th Seminar on Numerical Analysis and its Applications(2016-07-20)
9221521001, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
کاربرد چندجمله ای های لاگر تعمیم یافته برای حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری با شرایط اولیه
دومین همایش ملی علوم محاسباتی(2016-08-28)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده, 9211615008
The mean-square stability for systems of stochastic differential equations
دومین همایش ملی علوم محاسباتی(2016-08-28)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
Numerical study of the Bagley-Torvik equation
دومین همایش ملی علوم محاسباتی(2016-08-28)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
Monte-Carlo Approach to Choose the Tikhonov Regularization Parameter for Solving Integral Equations
Second National & First International Conference on Soft Computing(2017-11-22)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
استفاده از ماتریس عملیاتی انتگرال بر پایه توابع کلاهی تعمیم یافته برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل خطی کسری
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم(2017-11-22)
9411615002, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
یک روش مبتنی بر همبستگی بین مسائل مقادیر اولیه کسری و معادلات انتگرال ولترا برای حل معادلات دیفرانسیل کسری
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم(2017-11-22)
^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری
Approximation of the Optimal Control Problem with Diferential Equations Constraints
The 2nd National Seminar on Control and Optimization(2018-11-15)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
The Solution Behavior of the Optimal Control Problems with Integral and Diferential Equations Constraints
The 2nd National Seminar on Control and Optimization(2018-11-15)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
An Iterative Method for Optimal Control of Volterra Integral Equations
The 2nd National Seminar on Control and Optimization(2018-11-15)
^لیلا ترک زاده*, ^کاظم نوری
Numerical solution of stochastic differential equations using split-step Rosenbrock θ−type scheme
چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2019-06-26)
^کاظم نوری, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
Split-step Milstein θ method for numerical simulations of stochastic differential equations
چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2019-06-26)
9711521001, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
Numerical solution of stochastic differential equations by improved split step Ɵ scheme
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
^کاظم نوری, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
Legendre wavelet method for solving the linear and nonlinear fractional Langevin equation
چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات/ 4th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer science and Computing(2019-11-20)
9811521001, ^لیلا ترک زاده*, ^کاظم نوری
Numerical method of linear system of fractional Langevin equations via Legendre wavelet
چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات/ 4th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer science and Computing(2019-11-20)
9811521001, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده*
The split-step (Ɵ,ơ)-Milstein method for solving the stochastic ordinary differential equations
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
^کاظم نوری, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
تحلیلی بر مدل تصادفی اپیدمی (SIQS) با نرخ شیوع غیرخطی برای بیماری ها
اولین همایش ملی ریاضیات زیستی(2019-03-12)
میلاد فهیمی*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
تحلیلی بر مدل بیماری سرطان مبتنی بر نظریه آشوب
اولین همایش ملی ریاضیات زیستی(2019-03-12)
میلاد فهیمی*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
On the numerical behavior of the damped random oscillators
پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ریاضی ایران(2020-12-28)
9711521001, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
A stochastic model for chaotic-weather prediction based on hydrodynamic flow
پنجمین کنفرانس ملی فیزیک ریاضی ایران(2020-12-28)
9911521008, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
STOCHASTIC RUNGE-KUTTA ROSENBROCK TYPE SCHEME WITH STRONG GLOBAL ORDER ONE FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
ششمین همایش ملی ریاضیات و علوم انسانی/6th Seminar of Mathematics and Humanities(2021-02-22)
^کاظم نوری*, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
CONVERGENCE AND STABILITY OF IMPROVED EULER-MARUYAMA APPROXIMATION METHOD FOR STIFF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
ششمین همایش ملی ریاضیات و علوم انسانی/6th Seminar of Mathematics and Humanities(2021-02-22)
^کاظم نوری*, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
رهیافت های ارزش در معرض ریسک با استفاده از فیلتر نویسی برای مدیریت ریسک در بازار اوراق بهادار
ششمین همایش ملی ریاضیات و علوم انسانی/6th Seminar of Mathematics and Humanities(2021-02-22)
^کاظم نوری, مجتبی رضائی*, ^لیلا ترک زاده
Solving system of Volterra integro-differential equations via Collocation method based on the Genocchi polynomials
پنحمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات(2020-03-04)
9811521002*, ^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری
حل معادلات انتگرالی ولترا-فردهلم با استفاده از چندجمله ای های چبیشف نوع سوم و روش کمترین مربعات
پنجمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات(2020-03-04)
9811521001, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
A Stochastic Model for Zika Virus Transmission
پنجاه و دومین کنفرانس ملی ریاضی ایران/52nd Annual Iranian Mathematics Conference(2021-08-30)
9911521008*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
The wavelet basis approach to study of first kind integral equation with degenerate kernel
ششمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات(2021-11-17)
^لیلا ترک زاده*, ^کاظم نوری
The second Chebyshev wavelets method for solving the nonlinear fractional Volterra-Fredholm integral-differential equations with a weakly singular kernel
پنحمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات(2021-03-04)
9811521001*, ^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری
Numerical study on a stochastic model for simulating the transmissibility of Zika virus
ششمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات/6th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer Science and Computation(2021-11-17)
9911521008*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
Numerical study on system of fractional Fredholm integro–differential equations via the second Chebyshev wavelets
ششمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات/6th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer Science and Computation(2021-11-17)
9811521001*, ^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری
Solving the Abel's equations with the Legendre shifted polynomials
شانزدهمین سمینار ملی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی/The 16th International Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems(2022-07-13)
9811521002*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
حل عددی معادله دیفرانسیل بگلی−تورویک با استفاده از چندجمله ای های بوبکر/Numerical solution of the Bagley-Torvik differential equation by Boubaker polynomials
شانزدهمین سمینار ملی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی/The 16th International Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems(2022-07-13)
9911521001, ^لیلا ترک زاده, 9812521001*
کاربرد معادلات انتگرال‑دیفرانسیل کسری با هسته ی تکین ضعیف
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، شیمی و فیزیک)(2022-05-26)
9811521002*, ^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری
A hybrid stochastic fractional order Coronavirus mathematical model via the Reservoir-People Transmission Network
The 9th International Conference on Differential and Functional Differential Equations(2022-06-28)
9911521008, ^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری*
حل عددی معادلات دیفرانسیل تأخیری با کمک از موجک های هار
پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران(2022-09-05)
عبارضا مومنی*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
حل عددی معادلات پانتوگراف مرتبه اول غیرخطی کسری با استفاده از روش عملیاتی موجک هار
The 7th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer Science and Computation(2022-11-16)
9811521004, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
حل عددی معادلات پانتوگراف غیرخطی کسری تا مرتبه دوم با کمک شیوۀ عملیاتی موجک هار
The 7th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer Science and Computation(2022-11-16)
9811521004, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
شیوه موجک هار تک جمله ای در تحلیل مدارهای ترانزیستور
پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران(2022-09-06)
عبدالرضا مومنی*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
روش موجک هار سطح ۲ و سطح ۳ در حل عددی مساله تحلیل مدارهای ترانزیستور
پنجمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر(2022-09-21)
عبدالرضا مومنی*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
A Mathematical Model to Study the Effects of Chemotherapy on Cancer Cells
The 2nd International and 4th National Conference on Biomathematics/دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بیوماتیک(2023-02-08)
^کاظم نوری, 9911521008, ^لیلا ترک زاده
Qualitative study on the transmission of an infectious disease by fractional differential equations
The 2nd International and 4th National Conference on Biomathematics/ دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بیوماتیک(2023-02-08)
9718451002, ^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری, امین جاجرمی
Numerical study on a Two Prey and One Predator System with Indirect Effect
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS(2023-07-11)
9911521008*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
Mathematical Modeling and Analysis of Measles Disease Based on SEIRQH-Type Epidemic Model
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS(2023-07-11)
^کاظم نوری, 9911521008, ^لیلا ترک زاده
حل سيستم معادلات انتگرال- ديفرانسيل كسري براساس روش هاي طيفي
شاه سواري مريم(تاریخ دفاع: 1402/12/21) ، مقطع : دكتري
استفاده از مدل هاي سري زماني براي پيش بيني تلاطم بيت كوين
شمسائي مالفجاني بهاره(تاریخ دفاع: 1402/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين بازدهي و حجم معاملات رمز ارزها
غزي محمد(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي ميانگين- واريانس، ميانگين- ارزش در معرض ريسك و ميانگين- ارزش در معرض ريسك شرطي براي انتخاب پرتفوي
عبدوس مليحه(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رهيافت بي تفاوتي مطلوبيت براي قيمت گذاري اختيارات آمريكايي
مقدم پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيار خريد اروپايي به كمك بسطي از مدل تلاطم تصادفي هستون براي نرخ هاي بهره تصادفي
دارابي حميده(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از سريهاي همگرا براي قيمت گذاري اختيارات اروپايي در مدل بلك-شولز و پارامترهاي پوشش ريسك
علاييان فرانك(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل معادلات انتگرال والترا و مسائل بهينهسازي با استفاده از توابع موجك كاردينال چبيشف
صالحي مرزيجراني بهنام(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
روش‌هاي عددي حل دستگاه معادلات ديفرانسيل و انتگرال و كاربردهاي آن در مدل‌هاي مهندسي
ايزدخواه امير(تاریخ دفاع: 1400/10/20) ، مقطع : دكتري
روش تفاضلات متناهي فشرده براي قيمت گذاري اختيار در مدل هاي پرش تلاطم تصادفي
ميرمحمدكاشي نازنين سادات(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رهيافت هاي ارزش در معرض ريسك براي مديريت ريسك بدره انرژي
رضائي مجتبي(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از موجك لژاندر مرتبه كسري براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
واحدي الهه(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيارات مانعي با دو دارايي تحت نوسان پذيري تصادفي
قاسمي فاضله(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از چندجمله اي هاي متعامد براي قيمت گذاري اختيارات مانعي دوگانه
فهيمي ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيارات مانعي دوگانه به كمك پايه هاي موجك
عبداللهي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه معادلات ديفرانسيل كسري به كمك روش تاو براساس چندجمله ايهاي مانس لژاندر
صبوري مسعود(تاریخ دفاع: 1397/08/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از توابع بلاك پالس و چندجمله ايهاي برنولي براي حل معادلات ديفرانسيل كسري با مرتبه توزيع شده
دريكوندي حديث(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيارات اروپائي برپايه بسط سري لژاندر تابع چگالي
دبيري گوجه فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اختيارات با استفاده از توابع پايه چبي شف
سعيدي رويا(تاریخ دفاع: 1396/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از روش هاي تفاضل متناهي با شبكه بندي غيريكنواخت
اميدوار افروز(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيارات مانعي با پارامترهاي وابسته به زمان
شريفي جاسم(تاریخ دفاع: 1396/08/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيارات مانعي گسسته تحت فرايندهاي لوي
برنا سميه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از پايه هاي موجك براي حل معادلات انتگرو- ديفرانسيل كسري با هسته منفرد ضعيف
مروي منصوره(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از ماتريس هاي انتگرال گيري شبه طيفي كسري و چندجمله اي هاي درونيابي لاگرانژ براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
توحيدي راد نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكردهاي عددي در حل مسأله معكوس معادله موج
صالحيان رزيتا(تاریخ دفاع: 1396/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش هم محلي براي حل معادلات انتگرو – ديفرانسيل كسري
تقي پور بيرگاني مژگان(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد ماتريس عملياتي موجك برنولي مرتبه كسري تعميم يافته در حل معادلات ديفرانسيل پانتوگراف كسري
محمدي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك الگوريتم تكرار براي حل مسائل حداقل مربعات خطي بد وضع
قاسمي مهري(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تكرار ماتريسي براي مسائل مقدار ويژه با كاربردها
خسروي نژاد سودابه(تاریخ دفاع: 1396/02/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد چندجمله اي هاي ژاكوبي مرتبه كسري انتقال يافته براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
بهاري زهرا(تاریخ دفاع: 1395/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش جواب بنيادي و چندجمله ايهاي متعامد در حل برخي مسائل معكوس سهموي
جانمحمدي علي(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تفاضل متناهي غير استاندارد و كاربرد آن درحل مسائل معادلات ديفرانسيل
قرباني ليلستاني زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حسابان مقدماتی ریاضیات مالی
حسابان مقدماتی ریاضیات مالی
رهیافت ماتریس‌ عملیاتی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری(همکار دوم)
(2016-05-16)
بررسی عددی برخی معادلات دیفرانسیل معمولی کسری منتج از دینامیک سیالات(همکار اول)
(2018-05-30)
استفاده از روش های اویلر-ماریاما صریح در بررسی رفتار جواب های معادلات دیفرانسیل تصادفی منتج از سیستم های واکنش بیوشیمیایی(همکار اول)
(2021-01-31)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
نظریه تقریب   (620 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
مباحثی در روشهای عددی در جبرخطی   (616 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی
مسائل مقدار اولیه   (579 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
حل عددی معادلات انتگرال   (961 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
معادلات دیفرانسیل کسری   (1068 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
معادلات دیفرانسیل   (840 بار دانلود)
رشته : فنی و مهندسی
محاسبات عددی   (790 بار دانلود)
رشته : رشته های فنی مهندسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
Torkzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331535768

فرم تماس