لیلا ترک زاده

درباره من

دکتر لیلا ترک زاده
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

اینجانب در سال۱۳۶۲ در استان اصفهان متولد شدم. تحصیلات متوسطه را سال 1376 در رشته ریاضی-فیزیک آغاز نموده و در سال ۱۳۷۹ دیپلم متوسطه را اخذ نمودم. سال ۱۳۸۰ با شرکت در کنکور سراسری به عنوان دانشجوی رشته ریاضی کاربردی دانشگاه اصفهان پذیرفته شدم و در سال ۱۳۸۴ از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شدم. سال۱۳۸۶، در رشته ریاضی کاربردی، گرایش آنالیز عددی دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شدم و سال ۱۳۸۸ با مدرک کارشناسی ارشد فارغ التحصیل گردیدم. شروع به تحصیل مقطع دکتری اینجانب سال ۱۳۸۹ و اتمام آن دیماه ۱۳۹۳ در دانشگاه علم و صنعت ایران و تحت نظر استاد راهنما پروفسور مالک نژاد می باشد. علاقه مندی‌های مطالعاتی و تحقیقاتی بنده عبارتند از: - روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی(معادلات انتگرال، معادلات با مشتقات جزئی) و تصادفی - کاربرد موجک ها در علوم مهندس...

محقق گوگل

(1399/8/7)

استنادات

110

h-index

6

i10-index

3

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/8/2)

استنادات

72

مقالات

18

h-index

5

مؤلفین همکار

9

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1389-1393

دکتری تخصصی

علم و صنعت ایران

1386-1388

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران

1380-1384

کارشناسی

اصفهان

تجارب

1393-ادامه دارد

هیات علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

نرم افزاز لاتکس و زی پرشین

پیاده سازی روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل

اولویت های پژوهشی

ریاضیات صنعتی و محاسباتی، مدل سازي و شبیه سازي عددي

کاربرد موجک ها در علوم مهندسی و مدیریتی

روش هاي عددي حل معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات انتگرال، معادلات با مشتقات جزئی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Study on split-step Rosenbrock type method for stiff stochastic differential systems
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS(2020)
^کاظم نوری*, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
An iterative algorithm for robust simulation of the Sylvester matrix differential equations
Advances in Difference Equations(2020)
^کاظم نوری*, سمانه پنجه علی بیک, ^لیلا ترک زاده, Dumitru Baleanu
Chaos in a stochastic cancer model
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2020)
9611434005, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
Solving the stochastic differential systems with modified split-step Euler-Maruyama method
COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION(2020)
^کاظم نوری*, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
Numerical approximation of the system of fractional differential equations with delay and its applications
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2020)
^کاظم نوری*, مرجان نظری, ^لیلا ترک زاده
Solvability of some nonlinear integro-differential equations of fractional order via measure of noncompactness
JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY OF MATHEMATICAL EDUCATION SERIES B-PURE AND A PPLIED MATHEMATICS(2020)
9221521001, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
Existence result for a class of functional integral equations via the measure of non-compactness and applications
ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS(2019)
^لیلا ترک زاده*
Operational Matrix Approach for Second‑Order Matrix Differential Models
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE(2019)
^کاظم نوری*, سمانه پنجه علی بیک, ^لیلا ترک زاده
Two High Order Iterative Methods for Roots of Nonlinear Equations
PUNJAB UNIVERSITY JOURNAL OF MATHEMATICS(2019)
^کاظم نوری*, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
Two High Order Iterative Methods for Roots of Nonlinear Equations
PUNJAB UNIVERSITY JOURNAL OF MATHEMATICS(2019)
^کاظم نوری*, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
Modified stochastic theta methods by ODEs solvers for stochastic differential equations
COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION(2019)
^کاظم نوری*, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
Existence and uniqueness of solutions for a class of functional-integral equations with fractional derivative and time-dependent delay
JOURNAL OF NONLINEAR FUNCTIONAL ANALYSIS(2018)
^کاظم نوری*, 9111521002, باقر کرامتی, ^لیلا ترک زاده
Improved Euler–Maruyama Method for Numerical Solution of the Ito Stochastic Differential Systems by Composite Previous-Current-Step Idea
MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS(2018)
^کاظم نوری*, 8911314001, ^لیلا ترک زاده
Hybrid Legendre functions to solve differential equations with fractional derivatives
Mathematical Sciences(2018)
^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده, ^سعید محمدیان سمنانی
Existence results of solutions for some fractional neutral functional integro-differential equations with infinite delay
Advances in Differential Equations and Control Processes(2018)
^کاظم نوری*, 9111521002, ^لیلا ترک زاده, باقر کرامتی
Study on multi-order fractional differential equa- tions via operational matrix of hybrid basis functions
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY(2017)
خسرو مالک نژاد*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
Study on Application of Hybrid Functions to Fractional Differential Equations
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE(2017)
^کاظم نوری*, Dumitru Baleanu, ^لیلا ترک زاده
Digital barrier options pricing: an improved Monte Carlo algorithm
Mathematical Sciences(2016)
^کاظم نوری*, 9011314001, 9012314002, ^لیلا ترک زاده
Investigation of the behavior of the fractional Bagley-Torvik and basset equations via numerical inverse Laplace transform
ROMANIAN REPORTS IN PHYSICS(2016)
^کاظم نوری*, سعید الهی مهر, ^لیلا ترک زاده
Operational Matrix of Fractional Integration Based on the Shifted Second Kind Chebyshev Polynomials for Solving Fractional Differential Equations
MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS(2015)
^کاظم نوری*, خسرو مالک نژاد, ^لیلا ترک زاده
Legendre wavelet method for solving the linear and nonlinear fractional Langevin equation
چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات/ 4th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer science and Computing(2019-11-20)
9811521001, ^لیلا ترک زاده*, ^کاظم نوری
Numerical method of linear system of fractional Langevin equations via Legendre wavelet
چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات/ 4th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer science and Computing(2019-11-20)
9811521001, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده*
Numerical solution of stochastic differential equations by improved split step Ɵ scheme
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
^کاظم نوری, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
The split-step (Ɵ,ơ)-Milstein method for solving the stochastic ordinary differential equations
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
^کاظم نوری, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
Numerical solution of stochastic differential equations using split-step Rosenbrock θ−type scheme
چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2019-06-26)
^کاظم نوری, 9711521001, ^لیلا ترک زاده
Split-step Milstein θ method for numerical simulations of stochastic differential equations
چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2019-06-26)
9711521001, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
تحلیلی بر مدل تصادفی اپیدمی (SIQS) با نرخ شیوع غیرخطی برای بیماری ها
اولین همایش ملی ریاضیات زیستی(2019-03-12)
میلاد فهیمی*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
تحلیلی بر مدل بیماری سرطان مبتنی بر نظریه آشوب
اولین همایش ملی ریاضیات زیستی(2019-03-12)
میلاد فهیمی*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
The Solution Behavior of the Optimal Control Problems with Integral and Diferential Equations Constraints
The 2nd National Seminar on Control and Optimization(2018-11-15)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
An Iterative Method for Optimal Control of Volterra Integral Equations
The 2nd National Seminar on Control and Optimization(2018-11-15)
^لیلا ترک زاده*, ^کاظم نوری
Approximation of the Optimal Control Problem with Diferential Equations Constraints
The 2nd National Seminar on Control and Optimization(2018-11-15)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
استفاده از ماتریس عملیاتی انتگرال بر پایه توابع کلاهی تعمیم یافته برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل خطی کسری
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم(2017-11-22)
9411615002, ^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
یک روش مبتنی بر همبستگی بین مسائل مقادیر اولیه کسری و معادلات انتگرال ولترا برای حل معادلات دیفرانسیل کسری
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم(2017-11-22)
^لیلا ترک زاده, ^کاظم نوری
Monte-Carlo Approach to Choose the Tikhonov Regularization Parameter for Solving Integral Equations
Second National & First International Conference on Soft Computing(2017-11-22)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
Numerical study of the Bagley-Torvik equation
دومین همایش ملی علوم محاسباتی(2016-08-28)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
کاربرد چندجمله ای های لاگر تعمیم یافته برای حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری با شرایط اولیه
دومین همایش ملی علوم محاسباتی(2016-08-28)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده, 9211615008
The mean-square stability for systems of stochastic differential equations
دومین همایش ملی علوم محاسباتی(2016-08-28)
^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
حل عددی معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری هامرشتاین با استفاده از توابع بلاک پالس پیراسته
The 6th Seminar on Numerical Analysis and its Applications(2016-07-20)
9221521001, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
کاربرد چندجمله ای لژاندر مرتبه کسری انتقال یافته برای حل معادلات دیفرانسیل کسری غیرخطی
سیزدهمین سمینار بین المللی معادلات دیفرانسیل، سیستم های دینامیکی و کاربردها(2016-07-13)
9311615002*, ^کاظم نوری, ^لیلا ترک زاده
رهیافت چندجمله ای های مانتس لژاندر برای معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری
هشتمین کنگره بین المللی ریاضیات و کاربردها(2016-01-21)
^کاظم نوری*, ^لیلا ترک زاده
روش تفاضل متناهي غير استاندارد و كاربرد آن درحل مسائل معادلات ديفرانسيل
قرباني ليلستاني زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش جواب بنيادي و چندجمله ايهاي متعامد در حل برخي مسائل معكوس سهموي
جانمحمدي علي(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد چندجمله اي هاي ژاكوبي مرتبه كسري انتقال يافته براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
بهاري زهرا(تاریخ دفاع: 1395/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تكرار ماتريسي براي مسائل مقدار ويژه با كاربردها
خسروي نژاد سودابه(تاریخ دفاع: 1396/02/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك الگوريتم تكرار براي حل مسائل حداقل مربعات خطي بد وضع
قاسمي مهري(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد ماتريس عملياتي موجك برنولي مرتبه كسري تعميم يافته در حل معادلات ديفرانسيل پانتوگراف كسري
محمدي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش هم محلي براي حل معادلات انتگرو – ديفرانسيل كسري
تقي پور بيرگاني مژگان(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكردهاي عددي در حل مسأله معكوس معادله موج
صالحيان رزيتا(تاریخ دفاع: 1396/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از ماتريس هاي انتگرال گيري شبه طيفي كسري و چندجمله اي هاي درونيابي لاگرانژ براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
پيك رايگان نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از پايه هاي موجك براي حل معادلات انتگرو- ديفرانسيل كسري با هسته منفرد ضعيف
مروي منصوره(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيارات مانعي گسسته تحت فرايندهاي لوي
برنا سميه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيارات مانعي با پارامترهاي وابسته به زمان
شريفي جاسم(تاریخ دفاع: 1396/08/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از روش هاي تفاضل متناهي با شبكه بندي غيريكنواخت
اميدوار افروز(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اختيارات با استفاده از توابع پايه چبي شف
سعيدي رويا(تاریخ دفاع: 1396/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيارات اروپائي برپايه بسط سري لژاندر تابع چگالي
دبيري گوجه فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از توابع بلاك پالس و چندجمله ايهاي برنولي براي حل معادلات ديفرانسيل كسري با مرتبه توزيع شده
دريكوندي حديث(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه معادلات ديفرانسيل كسري به كمك روش تاو براساس چندجمله ايهاي مانس لژاندر
صبوري مسعود(تاریخ دفاع: 1397/08/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيارات مانعي دوگانه به كمك پايه هاي موجك
عبداللهي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از چندجمله اي هاي متعامد براي قيمت گذاري اختيارات مانعي دوگانه
فهيمي ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري اختيارات مانعي با دو دارايي تحت نوسان پذيري تصادفي
قاسمي فاضله(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از موجك لژاندر مرتبه كسري براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
واحدي الهه(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی عددی برخی معادلات دیفرانسیل معمولی کسری منتج از دینامیک سیالات
(2018-05-30)
رهیافت ماتریس‌ عملیاتی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری
(2016-05-16)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
نظریه تقریب   (174 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
مباحثی در روشهای عددی در جبرخطی   (140 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی
معادلات دیفرانسیل   (214 بار دانلود)
رشته : فنی و مهندسی
مسائل مقدار اولیه   (177 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
حل عددی معادلات انتگرال   (475 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
معادلات دیفرانسیل کسری   (528 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
محاسبات عددی   (208 بار دانلود)
رشته : رشته های فنی مهندسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
آزمون اول محاسبات (1399/07/30)
معادلات دیفرانسیل ۹۹۰۷۲۰ (1399/07/20)
معادلات تابستان ترم (۳) (1399/06/11)
معادلات ترم تابستان (۲) (1399/06/11)
معادلات دیفرانسیل ترم تابستان (۱) (1399/06/11)
آزمون ۳ (1399/03/08)
آزمون محاسبات ۴ (1399/03/15)
معادلات دیفرانسیل کسری ۹۹/۰۲/۲۹ (1399/02/29)
معادلات دیفرانسیل کسری ۹۹/۰۲/۲۸ (1399/02/29)
آنالیز عددی پیشرفته ۹۸/۲/۲۹ (1399/02/29)
روشهای عددی در جبرخطی ۹۹/۰۲/۲۷ (1399/02/29)
آنالیز عددی پیشرفته ۹۸/۲/۲۶ (1399/02/29)
محاسبات عددی ۹۹/۰۲/۲۴ و ۹۹/۰۲/۲۵ (1399/02/29)
آنالیز عددی پیشرفته ۹۸/۲/۲۳ (1399/02/24)
آنالیز عددی پیشرفته ۹۸/۲/۲۲ (1399/02/24)
معادلات دیفرانسیل کسری 99/02/21 (1399/02/24)
روشهای عددی در جبرخطی ۹۹/۰۲/۲۰ (1399/02/24)
محاسبات عددی ۹۹/۰۲/۱۷ (1399/02/19)
آنالیز عددی پیشرفته ۹۸/۲/۱۵ (1399/02/17)
معادلات دیفرانسیل کسری ۹۹/۰۲/۱۴ (1399/02/17)
روشهای عددی در جبرخطی ۹۹/۰۲/۱۳ (1399/02/17)
محاسبات عددی ۹۹/۰۲/۱۱ (1399/02/17)
محاسبات عددی ۹۹/۰۲/۱۰ (1399/02/17)
آنالیز عددی پیشرفته ۹۸/۲/۰۸ (1399/02/17)
روشهای عددی در جبرخطی ۹۹/۰۲/۰۶ (1399/02/17)
محاسبات عددی ۹۹/۰۲/۰۵ (1399/02/17)
محاسبات عددی ۹۹/۰۲/۰۴ (1399/02/04)
محاسبات عددی ۹۹/۰۲/۰۳ (1399/02/04)
آنالیز عددی پیشرفته ۹۹/۰۲/۰۱ (1399/02/04)
روشهای عددی در جبرخطی ۹۹/۰۱/۳۱ (1399/02/04)
روشهای عددی در جبرخطی ۹۹/۰۱/۳۰ (1399/02/04)
محاسبات عددی ۹۹/۰۱/۲۷ (1399/01/27)
آنالیز عددی پیشرفته ۹۹/۰۱/۲۵ (1399/01/25)
معادلات دیفرانسیل کسری ۹۹/۰۱/۲۴ (1399/01/25)
جبر خطی عددی ۹۹/۰۱/۲۴ (1399/01/25)
روشهای عددی در جبرخطی ۹۸/۰۱/۲۳ (1399/01/23)
محاسبات عددی ۹۹/۰۱/۲۰ (1399/01/20)
روشهای عددی در جبرخطی ۹۹/۰۱/۱۸ (1399/01/23)
معادلات دیفرانسیل کسری ۹۹/۰۱/۱۷ (1399/01/20)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
Torkzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331535768

فرم تماس